Pet Passport

Evidencia cestovných pasov

Každý pas má svoje evidenčné číslo, pod ktorým je uvedený v Centrálnom registri spoločenských zvierat (www.crsz.sk) ktorý prevádzkuje Komora Veterinárnych lekárov SR (www.kvlsr.sk) 
Pri jeho strate, odcudzení, znehodnotení sa povereným veterinárnym lekárom zruší jeho platnosť. Taktiež zmeny v informáciách o zvierati a majiteľovi je oprávnený vykonávať iba poverený veterinár.
Pes, mačka, fretka musia byť sprevádzané platným pet pasom pri premiestňovaní mimo EU, tak isto ako na území členských štátov. O presných podmienkach vycestovania do jednotlivých krajín (EU aj mimo EU) sa v predstihu informujte u svojho veterinárneho lekára. 

Cestovný pas spoločenského zvieraťa
Pet Passport

Cestovný pas spoločenského zvieraťa - Pet Passport je nevyhnutným dokladom potrebným na cestovanie so psom, mačkou a fretkou. Podmienkou jeho vystavenia je označené zviera mikročipom.

Každý cestovný pas obsahuje údaje o spoločenskom zvierati a jeho majiteľovi. Poverený veterinárny lekár zaznamenáva do cestovného pasu zvieraťa absolvované očkovania, ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom, potvrdenia o zdravotnom stave a eventuálne výsledky sérologického vyšetrenia na besnotu. 

Vystavovanie cestovných pasov

Cestovné pasy pre psy, mačky a fretky vydávajú poverení veterinárni lekári. Ich zoznam je zverejnený na stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. (www.svps.sk)

Vydaný pas nahrádza dovtedy používaný očkovací preukaz.

www.veterinarmoldava.sk

TOPlist