Cenník - Platný od 1. mája 2023

 1. Očkovanie šteniatko - psinka, parvoviróza, inf.hepatitída, ,parainfluenza                         12,00 €
 2. Očkovanie pes - psinka, parvoviróza, inf. hepatitída, parainfluenza, leptospiróza           19,00 €
 3. Očkovanie pes - infekčné ochorenia a besnota (DHPPi + LR)                                           22,00 €
 4. Očkovanie pes - besnota (R)                                                                                                14,00 €
 5. Očkovanie pes - kotercový kašel (vakcína aplikovaná do nosnej dierky)                         22,00 €
 6. Očkovanie mačka -kalicivírus, herpesvírus, mačacia panleukopénia                                19,00 €
 7. Očkovanie mačka kompletné - infekčné ochorenia a besnota                                         22,00 €
 8. Očkovanie mačka - besnota (R)                                                                                           14,00 €
 9. Očkovanie králik - mor a myxomatóza                                                                                15,00 €
 10. Čipovanie                                                                                                                                15,00 €
 11. Vystavenie cestovného pasu                                                                                               18,00 € 
 12. Čipovanie + vystavenie cestovného pasu                                                                           33,00 €
 13. Klinické vyšetrenie                                                                                                                 12,00 €
 14. Injekcia i.m. ,s.c.                                                                                                                        3,00 €
 15. Strihanie pazúrov                                                                                                                     5,00 €
 16. Vytlačenie análnych vačkov                                                                                                   5,00 € 
 17. Vyšetrenie zvukovodu + odber a vyšetrenie vzorky                                                          15,00 €
 18. Eutanázia psa, mačky (úkon - bez ceny za použité lieky)                                                  25,00 €

Operácie:

 1. Sterilizácia - mačka                                                                                                                58,00 €
 2. Kastrácia - kocúr                                                                                                                    38,00 €
 3. Sterilizácia - sučka                                                                                                              od 95,00 €
 4. Kastrácia - pes                                                                                                                    od 55,00 €
 5. USG - brucho pes/mačka                                                                                                        20,00 €
 6. USG - gravidita                                                                                                                         15.00 €
 7. Cisársky rez - mačka                                                                                                                80.00 €
 8. Cisársky rez - sučka                                                                                                           od 140.00 €
 9. Pyometria - sučka                                                                                                              od 170.00 €

Vyšetrenie krvi:

 1. Biochemické vyšetrenie (24 parametrov)                                                                               28,00 €
 2. Predoperačné vyšetrenie krvi                                                                                                   18,00 €
 3. Štítna žľaza - T4                                                                                                                          19,00 €
 4. Nadobličky (kortizol)                                                                                                                  19,00 €
 5. Kardiomarker                                                                                                                              19,00 €
 6. CRP vyšetrenie                                                                                                                           15,00 €
 7. Progesterón                                                                                                                                19,00 €
 8. Alergologické vyšetrenie (potraviny)                                                                                     150,00 €
TOPlist